مراکز درمانی نظامی همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

مراکز درمانی نظامی همکار شرکت تک نوع خاورمیانه

ردیف نام مرکز درمانی شهر ارگان
۱ بیمارستان بقیه الله (عج) تهران سپاه پاسداران
۲ بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران سپاه پاسداران
۳ بیمارستان ولیعصر (عج) تهران نیروی انتظامی
۴ بیمارستان ولایت ساری سپاه پاسداران
۵ بیمارستان رسول اکرم زاهدان سپاه پاسداران
۶ درمانگاه شهید صنیع خانی تهران سپاه پاسداران
۷ بیمارستان ۵۰۲ ارتش تهران ارتش
۸ بیمارستان ۵۰۳ ارتش تهران ارتش
۹ بیمارستان خانواده تهران ارتش
۱۰ بیمارستان ۵۸۰ ارتش دزفول ارتش
۱۱ معاونت بهداشت و درمان سپاه- هوا و فضای سپاه تهران سپاه
۱۲ دانشکده طب بقیه اله سپاه تهران سپاه
۱۳ اداه کل بهداری  ناجا اهواز ارتش
۱۴ بیمارستان فاطمه الزهرا اهواز نیروی انتظامی
۱۵ دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سپاه پاسداران
۱۶ سازمان مبارزه با مواد مخدر مازندران تهران نیروی انتظامی
۱۷ بیمارستان گلستان تهران  سپاه پاسداران
۱۸ معاونت بهداشت و درمان سپاه قم      قم سپاه پاسداران قم
۱۹  فرماندهی بهداری نیروی دریایی مرکز سپاه پاسداران
۲۰ ستاد نیروی هوایی نهاجا تهران ارتش
۲۱ بیمارستان بعثت تهران ارتش
۲۲ بیمارستان مسلمین شیراز سپاه
۲۳ بیمارستان فجر تهران ارتش
۲۴ بیمارستان ۵۶۰ ارتش گرگان ارتش