شرکت تک نوع خاورمیانه

تولید کننده صنایع بیمارستانی

سوال دارید؟

02188486208

آدرس ما

تهران، پل گیشا

پیام مدیر عامل شرکت تک نوع

دسته بندی مقالات

تهران، پل گیشا

۰۲۱۸۸۴۸۶۲۰۸

شنبه تا چهار شنبه ۸:۳۰ تا ۱۷ پنج شنبه ۸:۳۰ تا ۱۳

مبانی و الزامات طراحی آشپزخانه صنعتی
نمایشگاه تجهیزات پزشکی آمل
سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی و دارویی شیراز