انواع سکوبندی و میز بندی آزمایشگاهی

انواع سکوبندی و میز بندی آزمایشگاهی

بدون شک یکی از مهمترین مراحل تجهیز یک آزمایشگاه مرحله سکوبندی میزبندی آن بوده و بدیهی است رعایت اصول ایمنی، فنی و زیبایی، در طراحی و ساخت این دسته از تجهیزات موجبات ارتقاء سطح کیفی، افزایش راندمان و بهره وری در عملکرد آزمایشگاه ها را فراهم خواهد ساخت.

سکوبندی و میز بندی آزمایشگاهی تک نوع خاورمیانه

اجرای پروژه های متعدد و موفق در سطح کشور بویژه در حوزه های مختلف نفت پتروشیمی،داروسازی، دانشگاهی، تحقیقاتی، مواد غذایی، بیمارستانی  برند تک نوع خاورمیانه را در جامعه آزمایشگاهی کشور مطرح نموده است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.