انواع سکوبندی و میز بندی آزمایشگاهی

انواع سکوبندی و میز بندی آزمایشگاهی

بدون شک یکی از مهمترین مراحل تجهیز یک آزمایشگاه مرحله سکوبندی میزبندی آن بوده و بدیهی است رعایت اصول ایمنی، فنی و زیبایی، در طراحی و ساخت این دسته از تجهیزات موجبات ارتقاء سطح کیفی، افزایش راندمان و بهره وری در عملکرد آزمایشگاه ها را فراهم خواهد ساخت.

سکوبندی و میز بندی آزمایشگاهی تک نوع خاورمیانه

اجرای پروژه های متعدد و موفق در سطح کشور بویژه در حوزه های مختلف نفت پتروشیمی،داروسازی، دانشگاهی، تحقیقاتی، مواد غذایی، بیمارستانی  برند تک نوع خاورمیانه را در جامعه آزمایشگاهی کشور مطرح نموده است.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.