دستگاه آبگیر صنعتی

دستگاه آبگیر صنعتی
Category:

مشخصات آبگیر صنعتی ساخت تک نوع خاورمیانه

به ظرفیت 20/40 کیلوگرم

مجهز به لرزه گیر

مجهز به وزنه ی تعادلی  سبد

دارای دور تند 1000 دور

مجهز به ترمز برقی اتوماتیک

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.