شرکت تک نوع خاورمیانه

تولید کننده صنایع بیمارستانی

سوال دارید؟

02188486208

آدرس ما

تهران، پل گیشا

تجهیزات بیمارستانی و پرستاری

دسته بندی محصولات

تهران، پل گیشا

۰۲۱۸۸۴۸۶۲۰۸

شنبه تا چهار شنبه ۸:۳۰ تا ۱۷ پنج شنبه ۸:۳۰ تا ۱2