تجهیزات سرو

همه تلاش‌ها برای فراهم آوردن غذای مناسب و دلخواه مشتری در هنگام سرو به نمایش گذاشته می‌شود
چنانچه تجهیزات سرو به درستی انتخاب شوند و نمایشی زیبا از غذاها پیش چشم مشتریان قرار دهند، شاهد جذب مخاطبین بسیار خواهیم بود.مدل و شکل، تنوع در ظاهر و رنگ تجهیزات سرو، رستوران شما را به مکانی دلخواه مشتری تبدیل خواهد کرد
خط سلف سرویس، محل ارتباط مستقیم مخاطبین با فعالیت‌های آشپزخانه است؛ در انتخاب این قسمت دقت و توجه کافی داشته باشیم.
این تجهیزات شامل انواع ترالی های حمل غذا ،ترالی های حمل ظروف تمیز و کثیف انواع ترالی حمل ترموس ، انواع کانتر های سرد و گرم و قاشق چنگال و کانتر صندوق میباشد.