صنایع آزمایشگاهی

صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه یکی از تولید کنندگان مورد تایید وزارت بهداشت می باشد که توانسته در امر تولید انواع هود و سکوبندی با تجهیز مراکز متعدد آزمایشگاهی در ایران یکی از تولیدکنندگان برتر این صنعت باشد همچنین کنترل دقیق محصولات تولیدی و پشتیبانی بسیار خوب، ما را از شرکت های رقیب متمایز میکند.


  • 1
  • 2