ماشین آلات

این تجهیزات برای آماده سازی انواع سبزی جات و گوشت ها برای استفاده در غذا استفاده میشود که شامل انواع چرخ گوشت های گیربکسی، مخلوط کن ها، همزن ها وخلال کن ها است که با توجه به نوع غذایی که آماده میشود مورد استفاده قرار میگیرند . البته جانمایی ماشین آلات و وسیله ها در فضای آشپزخانه های بزرگ از اهمیت زیادی برخوردار است هم به دلیل دسترسی آسان و هم جا شدن تمامی وسایل مورد نیاز، نکات بسیار زیادی هستند که در تجهیز و راه اندازی آشپزخانه باید رعایت شوند. شاید مهم ترین نکته نیز چیدمان آشپزخانه است که تاثیر زیادی در کارآیی، زیبایی و رضایت کارکنان از حضور در آشپزخانه و رفت و آمد در آن دارد.

در بعضی موارد نیز کوچک بودن فضای آشپزخانه، مسیرهای ورودی و خروجی، نکات مربوط به کد بهداشت و سلیقه مدیران، نیاز به چیدمان حرفه ای تجهیزات آشپزخانه دارند بنابراین هیچ قانون و فرمول یکتا و جامعی برای چیدمان تجهیزات آشپزخانه وجود ندارد.