شرکت تک نوع خاورمیانه

تولید کننده صنایع بیمارستانی

سوال دارید؟

02188486208

آدرس ما

تهران، پل گیشا

اخبار شرکت تک نوع

دسته بندی مقالات

تهران، پل گیشا

۰۲۱۸۸۴۸۶۲۰۸

شنبه تا چهار شنبه ۸:۳۰ تا ۱۷ پنج شنبه ۸:۳۰ تا ۱۳

هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
حضور شرکت تک نوع خاورمیانه در نمایشگاه بین المللی فارمکس
ششمین نمایشگاه بیمارستان سازی ، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
دریافت لوح تقدیر از مدیر عامل بانک مرکزی تجارت
پایان پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی
پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی ، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران هلث
نمایشگاه ایران هلث ۹۷ با حضور شرکت تک نوع خاورمیانه
سومین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی
ترالی اورژانس شرکت تک نوع چه خصوصیاتی دارد؟